Ptáte se, proč?  Těch důvodů, proč právě na Kypr, je ohromná spousta.

 1. Kypr byl pod britskou nadvládou od roku 1878 do roku 1960. A v roce 1925 se ostrov stal Britskou korunní kolonií.
 2. Angličtina byla zavedena jako druhý jazyk v roce 1935. Britové se přece museli domluvit s místními, a tlumočníků/překladatelů bylo tehdy málo. Mimochodem, říká se tomu lingvistický imperialismus. Ovládnout zem jazykem.
 3. Později, od roku 1956, se angličtina stala jazykem povinným.
 4. Učila se a učí už v mateřských školách, a následně od devíti do osmnácti let.
 5. Kypr přejal Britský vzdělávací systém. A v současné době je tu mnoho mezinárodních škol a univerzit, kde se bez angličtiny neobejdete. Lektoři anglického jazyka jsou většinou rodilí mluvčí.
 6. Angličtina je zdejším jazykem lingua franca, tj. dalším jazykem využívaným šířeji rodilými mluvčími.
 7. Mnoho státních a úředních dokumentů je v angličtině. Někdo si postěžuje, že tomu tak není, ale na vyžádání je dostanete, nebo si je můžete stáhnout.
 8. Kypřané, se kterými budete ve styku, se plynně domluví anglicky. Navíc mnoho z nich studuje nebo vystudovalo ve Velké Británii, USA, apod. Snad jen pokud se dostanete do starých vesniček ve vnitrozemí, pak angličtina venkovských a starších obyvatel bude trochu kostrbatější. Ale nějaká určitě bude.
 9. Na Kypru žije ohromná spousta britských expatů. British English zaslechnete na každém rohu. (50% turistů jsou rodilí mluvící v angličtině)
 10. A naopak. Mnoho Kypřanů má rodiny v anglicky mluvících zemích, například v Británii, Austrálii, anglofonní Kanadě.
 11. Je tu ohromná spousta mezinárodních korporací. A hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina. Jak jinak.
 12. Mnozí expati se naopak ptají, máme se učit řecky, když se tu všude pohodlně domluvíme anglicky? Znám Angličana, který žil na Kypru 17 let, vedl tu dvě své firmy, a řecky nemluví. Jen zdvořilostní fráze.
 13. Probíhají tu kvalitní krátkodobé kurzy angličtiny. Kypr je blízko, není o tolik dál než Malta. Je rozhodně levnější než Británie nebo zaoceánské země, je tu stejně draho jako v Čechách. A  už dávno patří mezi populární destinace, kam Evropané (nejen oni) jezdí na anglické kurzy.

A proč angličtinu? 

 1. Je všude. Na krabičkách, balíčcích, slyšíte ji z reklam, i v novotvarech, které používají „týnejdžři“, v práci se na vás valí anglické zkratky typu „Sí Í Ou, Aj Tý, Pí Pí Sí, Fejstufejs, Bítubí“.  A všechno je „kůl“, nebo „fejk“.  Už je součástí našeho života, a snad každý má pocit, že se nějak domluví.
 2. Opak je pravdou. V průměru se Češi v ovládání angličtiny zhoršili.
 3. 90% pracovních pozic v Čechách vyžaduje angličtinu na úrovni alespoň B2. Je to nejpoptávanější úroveň. Většina kandidátů jí nedosahuje. V mnoha případech jsou o 2 úrovně níž.
 4. A už se bez ní neobejdeme.

A proč v zahraničí třeba na krátkodobých kurzech? 

 1. Vylepšíte si jazykové schopnosti.
 2. Bude to dobře vypadat ve vašem „SíVí“ (tedy CV) ???? životopise, že ano, i když toto zrovna není původem anglická zkratka.
 3. Překonáte stud, a naučíte se být nezávislí v cizím jazyce a v životě vůbec.
 4. Poznáte nové lidi, místa, získáte zkušenosti. I mimo studijní. Třeba během volnočasových aktivit po škole, kterých je v nabídce celá řada.
 5. A navíc. Je to světový trend studovat v zahraničí. Budete prostě „kůl“. A ne jako ten v plotě.

A ze všech těchto důvodů třeba i na Kypru.  Na ostrovních kurzech  narazíte  na mnoho studentů všech věkových kategorií. Od Španělska, přes Francii, Slovensko, Bulharsko, po Azerbajdžán.  Jen V Čechách je nabídka angličtiny v tomto koutě Středozemí opomíjena.  Neoprávněně.

Netrvá to sem o mnoho déle než na Maltu nebo do Británie, a rozhodně nedosahují cen kurzů za oceánem nebo  v Británii.

Sama jsem si v létě jednu takovou školu „očíhla“. Pro studenty ve věku 13 – 16 let. A to kvůli těm vlastním.  A byla jsem nadšená.  Univerzitní prostředí, kde se bydlí a studuje. Plno aktivit. Sportovních, kulturních. O výletech ani nemluvím. A jako bonus základy řečtiny. Je to krásný jazyk. A na řecká slova narazíte ve všech ostatních evropských jazycích.

Tak proč sem neposlat vaši ratolest na „studium“, a pak třeba přijet na dovolenou? Klidně se mě zeptejte. 

Sylvi Georgiou