Lympia   leží  mezi Larnakou (22 km) a  hlavním městem Nikósií ( 27 km),  v místě, kterému se říkalo „Ftelia“ – domy,  podle místních katakomb, ale také Olympia podle starého sídliště. Je coby  kamenem dohodil od dálnice, hlavní kyperské dopravní tepny spojující všechny části ostrova.  

Lympia je svou velikostí a vybaveností něčím  mezi tradiční vesnicí a menším městem. Zachovala si mnoho původních domů, ale díky své poloze a dostupnosti nestagnuje a nevylidňuje se, což je osud, který postihl mnohé další vesnice ve vnitrozemí.

Na severní hraně Lympie se táhne tzv. Zelená linie, čára, která rozděluje Kypr na severní okupovanou část  a tu jižní.  Kousek na jih najdete vesnici Kosi, jednu ze stále smíšených vesnic.  Čili Kypřan zde mluví řecky a turecky. Celá tato oblast jen umocňuje to,  v jaké nesmyslné situaci se ostrov nachází.

Údolí kolem vesnice Lympie je významnou historickou oblastí.  Dějiny Lympie jsou velice úzce spjaty s blízkým klášterem Stavrovuni  (Křížová Hora – založen roku 330 n.l. královnou Sv. Helenou;  původně se zde nacházel Diův oltář, proto hora Olympos), a nedalekým starověkým městem Idalion. Celý archeologický okrsek a muzeum Idalion se  veřejnosti otevřely teprve v říjnu 2017. Snad proto uniká nájezdům velkých turistických autobusů a vládne tu téměř posvátný klid. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších starověkých kyperkých měst. Bylo bohaté díky blízkým výrobnám mědi a chrámům zasvěceným bohyni Afroditě a Athéně, obrovskému paláci. Našlo se zde velké množství tabulek s kyperským slabičným písmem.   Mezi vesnicí Lympia a Idalionem leží kopec, kterému se říkalo Vunari tu Apolli – Apollonův kopec, kde se měly odehrávat hry nebo zápasy podobné těm olympijským.  Současná Lympia vznikla po roce 1570. Založili ji vesničané, kteří utekli z okolních  vesnic, které zabrali Osmanští Turci.

A  jak je to se jménem? Teorií je několik. Snad se jmenuje podle kopce,  kde je klášter Stavrovuni, který se dřív jmenoval Olympos pro zmíněný Diův oltář.  Proto i kříž, který tu nechala Sv. Helena, nese přídomek Olympatos (údajně se sám přenesl na kopec do vesnice, kde je teď kostelíček Sv. Kříže  – Timios Stavros,  v Zelené linii, ale už je zase zpět v klášteře). Snad podle her nebo starověkého sídliště. Kdo ví.

Celé údolí, ve kterém Lympia leží, místní označují za „kyperskou mlékárnu“.  Rozsáhlé zelené pastviny to jen potvrzují.  A celá oblast je vyhlášená svým mlékem a výrobou sýrů.

Vesnice je skvěle vybavena. Obchody, kavárny, restaurace, dokonce je tu pětihvězdičková restaurace „Peiragmos“, divadelní spolek. K moři a všude jinam je to blízko, autobusové spojení funguje, l a  v parném létě tu krásně fouká.  

Tak proč si toto místo nevybrat jako náš středobod pro objevování ostrova a jiná další dobrodružství.

Sylvi Georgiou