KYPR  HISTORIE V DATECH

„Kopiaste“ – vstupte a přidejte se….

Výhodná poloha ve Středozemním moři, tzv. letadlová leť,  lákala na Kypr dobyvatele jako silný magnet. Prohnali se tudy Féničané, Asyřané, Egypťané, Peršané, Římané, Byzantinci, Frankové, Benátčané, Turci a Angličané. A všichni tady po sobě zanechali nějakou tu stopu: od památek po kuchyni.  11000 let doložené civilizace.  Ale také pouhých 110 let kyperské nezávislosti.  

 • 11500  – 10500 př.n.l.      Prohistorické období, první osídlení, Eteokypřané  
 •    8200 –   1050 př.n.l.      Doba bronzová
 • 1300 př.n.l.                       První Achájci – řekové, přejata kultura a jazyk 
 • 1050 – 480 př.n.l.             Geometrické a archaické období  – doba železná
 • 475  př.n.l. – 395  n.l.       Klasické, helénské a římské období
 •   395 – 1191                      Byzantské říše
 • 1192 – 1489                      Frankokratie, tzv. Kyperské království
 • 1489 – 1571                      Venetokratie – benátská vláda
 • 1571 – 1875                      Kypr  součástí Osmanské říše
 • 1878 – 1914                      Kypr Britský protektorát 
 • 1914 – 1922                      Vojenská anekce Kypru Birtánií  
 • 1922 – 1960                      Britská kolonie 
 • 1960                                  Vyhlášení Kyperské republiky, prezident Makarios 
 • 1974                                  Obsazení SV ostrova  Tureckem, tento stav trvá dodnes 
 • 1992                                  Založení Kyperské univerzity
 • 2004                                  Vstup do EU
 • 2008                                  Otevření první přechodů mezi oběma částmi Kypru 
 • cca 2011                           Objevení ložisek zemního plynu v moři 

 

REZERVACE CESTY